Změna sazeb DPH od 1. 1. 2024

Měsíční vyúčtování mezd

Od 1. 1. 2024 bude s největší pravděpodobností platit novela zákona o DPH, která je součástí Konsolidačního balíčku. Hlavním obsahem novely je redukce počtu sazeb DPH na základní 21% a sníženou 12%. Tím pádem dochází k sjednocení dvou sníženích sazeb (15% a 10%) do jedné společné ve výši 12 %.

Ke změně sazby DPH dochází u poměrně velkého počtu položek. Jedná se o celou řadu služeb a zboží:

  • DPH nápoje – Dochází k významné změně u zdanění nápojů. Při prodeji nápoje jako zboží bude možné do snížené sazby DPH zařadit pitnou vodu z vodovodu a některé tekuté mléčné výrobky. Ostatní alkoholické a nealkoholické nápoje budou v základní sazbě DPH. V rámci služby bude možné do snížené sazby zařadit taktéž pouze podání pitné kohoutkové vody a vybraných mléčných nápojů. Podávání ostatních nápojů bude zařazeno do základní sazby DPH.
  • DPH doprava – Ze základní do snížené sazby DPH se přesouvá nepravidelná pozemní a vodní hromadná doprava osob (např. linková doprava zaměstnanců určité společnosti, doprava žáků do divadla, ale nikoli taxislužba).
  • DPH knihy – Knihy splňující definici zákona budou osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet daně, a to jak na fyzickém nosiči (papír, CD, DVD), tak v elektronické formě, včetně audioknih.
  • DPH noviny, časopisy a periodika budou zdaněny 12% sazbou DPH bez ohledu na periodicitu vycházení. Stejně tak jejich elektronicky poskytovaná verze.
  • DPH zdravotnické a diagnostické prostředky – Bude vypuštěna podmínka „obvykle určené pro výlučnou osobní potřebu nemocných nebo zdravotně postižených k léčení nemoci, zdravotního postižení nebo ke zmírnění jejich důsledků“. Do snížené sazby jsou navrhovány všechny zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, které jsou určeny pro jedno použití. Dále se mění slovní popis některých položek, například budou explicitně vyjmenovány kontaktní čočky, brýlové čočky, obruby pro brýle a některé přístroje.
  • DPH ostatní – Do základní sazby DPH budou přesunuty například služby sběru, přepravy, likvidace a zpracování komunálního odpadu, služby autorů a výkonných umělců a další služby zařazené do snížené sazby v souvislosti se zavedením EET a pandemií Covid-19 (např. úklidové a kadeřnické služby, opravy obuvi a oděvů). Do základní sazby DPH bude přesunut také dovoz uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností, dodání palivového dřeva, vnitrostátní letecká hromadná pravidelná doprava, dodání řezaných květin a dekorativního listoví.

Pokud se změna sazby DPH týká vašeho sortimentu, je v ABRA Gen potřeba:

  1. Změnit sazbu DPH v dotčených agendách a dokladech: Číselník skladových karet a Rozpracované doklady vzniklé před 1. 1. 2024
  2. V generovaných prodejních dokladech z objednávek přijatých (funkce Vytvořit), které vznikly dříve a teprve po 1. 1. 2024 jsou realizovány ve fakturách vydaných a pokladních příjmech (případně dalších daňových dokladech). V těchto dokladech se při generování předvyplní sazba DPH uvedená v objednávce přijaté a je nutné DPH sazby následně ručně upravit.
  3. Zkontrolovat a upravit prodejní ceníky zboží a služeb, v kterých je zadávána cena včetně DPH.
  4. Věnovat zvýšenou pozornost nákupním dokladům při realizaci objednávek vydaných, které vznikly před 1. 1. 2024, a zkontrolovat a případně upravit sazbu DPH ve fakturách přijatých a pokladních výdajích generovaných z objednávek vydaných po jejich obdržení od dodavatele.

Důrazně nedoporučujeme vkládat ručně uživatelské hodnoty DPH sazeb a DPH Indexů, ale vyčkat na automatickou aktualizaci, která bude uvolněna pro verze řady 23.0./23.1./23.2. Při ručním založení dojde ke zdvojení hodnot DPH sazeb, DPH Indexů, což vede k problémům uživatele při jejich výběru na dokladech, pokud systémové hodnoty včas neskryjete. Dále již bude nutné trvalé ruční udržování „Definice DPH přiznání“ pro vnitrostátní podání. Bude potřeba pokaždé vámi používané uživatelské DPH Indexy do definice DPH přiznání doplnit a definovat řádek DPH přiznání, jinak se doklady nebudou promítat do DPH přiznání a Kontrolního hlášení DPH.

Doporučujeme provést update na novou legislativní verzi před prvním podání DPH přiznání v roce 2024. Definice DPH přiznání a nový tiskový formulář DPH přiznání uvolněny jen do verze 24. Informace o termínu uvolnění a o dalších legislativních změnách, které budou volněny jen do verze 24. naleznete zde v online nápovědě.

Přejít nahoru